admin Arkiv

Visa Inlägg

Så skapar du en lyckad konferens

  En konferens är ett utmärkt tillfälle för företag att samla sina anställda och utbyta tankar och idéer. Oavsett om konferensen endast är till för anställda inom ett visst företag eller om det sker mellan olika organisation är grundprincipen densamma: med presentationer och aktiviteter blir det lättare

Anordna en företagskickoff

  En företagskickoff kan vara värdefull i många olika verksamheter. Oavsett om ni har ett litet företag med några anställda eller är en del av en större organisation har kickoffen sina syften och fördelar. Dessutom kan en kick-off se ut på en mängd olika sätt, vilket gör
splash