Måste alla anställda följa med på konferensen?

Kan en arbetsgivare ”tvinga” alla anställda att följa med/närvara på en konferens som innebär övernattning och/eller infaller på en helg? Får man som anställd i så fall ersättning för den övertid det innebär? Många anställda vill inte följa med på en konferens med övernattning, de vill inte umgås med sina kollegor utanför arbetstid och trivs inte med att tillbringa natten hemifrån. Måste alla anställda följa med?

Obligatoriskt

För den del av konferensen som infaller under ordinarie arbetstid är det obligatoriskt för alla medarbetare att närvara. Du ingår då du tar anställning ett avtal med din arbetsgivare och där står när och hur mycket du ska arbeta och infaller konferensen under den tiden ska du närvara. Oavsett det är på ordinarie arbetsplats eller någon annanstans.

Inte obligatoriskt

En arbetsgivare kan inte ”tvinga” någon anställd att närvara då ordinarie arbetsdag är slut för dagen. En anställd är fri att åka hem. Dock tycker många arbetsgivare och anställda att det är obligatoriskt att hålla en konferens minst en gång om året och man ser då gärna att alla medarbetare närvarar under hela konferensen. Det bygger sammanhållning. Om man som anställd inte har för avsikt att stanna kvar över middag och/eller övernattning bör arbetsgivaren informeras om detta i god tid för att undvika onödiga kostnader.

Då det inte är obligatoriskt att man som medarbetare stannar kvar kan man inte heller begära övertidsersättning för den tid som infaller utanför ordinarie arbetstid. Om arbetsgivaren beordrar medarbetarna att stanna anses det dock som beordrad övertid och då kan man ha rätt till ersättning förutsatt att företaget har kollektivavtal och man inte har förhandlat bort övertidsersättning. Om man som medarbetare har för avsikt att söka övertidsersättning bör detta således ha diskuterats i förväg. Om ersättning inte utgår kan man istället diskutera ersättning i form av tid och ofta ersätter arbetsgivaren sina anställda med så många timmar ledigt som konferensen skulle ha tagit i anspråk av den privata tiden.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *