Driva konferensanläggning

Att driva en konferensanläggning innebär hårt arbete, men är också ett intressant jobb som ger en möjlighet att träffa olika slags yrkesgrupper. Många konferensanläggningar är också hotell, vilket ger dem två ben att stå på.

Konferens

Det finns olika slags konferenser: arbetskonferenser eller konferenser inom ett intresse, tro eller politisk åskådning. Det är många arbetsplatser som antigen skickar personal till särskilda konferenser eller som anordnar konferenser för att utveckla arbetet. Konferenser och utveckling hör ihop – tanken är att både lära känna varandra bättre, lära känna nya personer, men också driva företag eller frågor framåt.

Första intrycket

Om du vill starta en konferensanläggning, eller utvidga ditt hotell till att också kunna anordna konferenser, är det väsentligaste att lokalen fungerar för ändamålet. Det är viktigt att ha en inbjudande entré som passar byggnaden i övrigt. Om du har en större anläggning bör du satsa på karuselldörrar, som du hittar hos https://www.boonedam.se/produkter-och-tjanster/karuselldorrar – självklart hittar du också andra entrédörrar för hotell och konferenser hos dem. Tänk sedan på att placera receptionsdisken väl synlig – det får gästerna att känna sig välkomnande. Dina gästers förstaintryck är oerhört viktigt och kan påverka hur de upplever hela upplevelse – och därmed vill anlita dig åter.

För det andra: konferensen

En bra konferenslokal har både stora rum, salar, med bra ljud- och bildanläggning. Det är viktigt att en talare kan komma till anläggningen och bara stoppa in kabeln i datorn och vara igång – oavsett vilken slags dator eller program som ska användas. Konferensdeltagarna kommer att uppskatta sköna stolar, men inte så sköna att de nästan somnar, däremot ska stolarna inte vara något som de anmärker på. Tänk också på att installera flera eluttag i golven i rummen där själva mötena kommer att vara, då många deltagare kommer ha egen dator med sig. Sådana detaljer gör det lilla extra. Det behöver också finnas mindre rum för gruppsamtal. Det bästa är om det finns rum i olika storlekar, så att både en större och mindre konferens kan hållas samtidigt.

För det tredje: sömn

Hur stor konferens som du kan erbjuda beror på övernattningsmöjligheter. Om du har bra möteslokaler, men ett färre antal hotellrum, bör du samarbeta med hotell i din närhet. Ett problem för hotell- och konferensanläggningar är storleken på rummen. Det är billigare, både för anläggningen och kunderna, med dubbelrum. Dubbelrum är intressant för par, vänner och familjer, men inte nödvändigtvis för arbetskamrater. Du kan alltså vinna mycket på att hitta olika rumsalternativ på andra hotell och samarbeta med dem – istället för att tänka på andra anläggningar som konkurrenter, särskilt om din anläggning ligger på en mindre ort. Om din konferensanläggning ligger i eller utanför Stockholm eller Göteborg bör du överväga att bygga ut lokalen, då det ger dig större konkurrensfördel. Att kunna erbjuda kunder en helhetslösning med både salar för större möten, mindre grupprum samt bra sovplatser gör din konferensanläggning mer attraktiv. Glöm inte heller att anställa en bra kock!

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *